De inhoud van de opleiding Basiskennis Calculatie

LSSO Opleidingen | Inhoud opleiding Basiskennis Calculatie

LSSO Opleidingen heeft een unieke eigen leerweg voor BKC!

De leerweg Basiskennis Calculatie gaat uit van de concentrische leermethode: in de (basis)cursus Rekenvaardigheid maak je je de basisprincipes eigen, daarna breid je deze kennis en vaardigheden uit in de cursus Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof.

In de laatste cursus is ook een uitgebreide examentraining opgenomen.

(Bekijk ook de unieke leerweg voor BKB.)

Het examen van de opleiding Basiskennis Calculatie (BKC) wordt afgenomen door o.a. de Nederlandse Associatie voor Examinering en Examenbureau LSSO.

De examenprogramma’s van beide examenbureaus ontlopen elkaar niet veel. Het programma van Examenbureau LSSO is iets uitgebreider, vooral door de onderwerpen ‘rekenen in vreemde valuta’ en ‘indexcijfers’. De Associatie liet deze onderwerpen vervallen per 1 januari 2016.

Daarnaast hecht Examenbureau LSSO niet alleen waarde aan kennis van theoretische onderwerpen en vaardigheid in het toepassen van rekenkundige bewerkingen, maar ook aan begrip van de onderwerpen uit de examenstof.

De examinering van beide examenbureaus is qua opzet en niveau sterk vergelijkbaar, zoals blijkt uit de proefexamens, die in het lesboek Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof zijn opgenomen.

Vooropleiding

Er is geen specifieke opleiding vereist, al is een minimale vooropleiding VMBO / MAVO een aanbeveling.

Niveau

Het niveau van deze opleiding is te vergelijken met MBO, niveau 4.

Programma volgens de unieke lesmethode van LSSO Opleidingen

De opleiding bestaat uit de volgende twee cursussen:

  1. Rekenvaardigheid »
  2. Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof (met uitgebreide examentraining) »

Het is mogelijk om je in te schrijven voor  de losse cursussen.

Heb je het certificaat Rekenvaardigheid van Examenbureau LSSO in het verleden al behaald, of beschik je al over voldoende kennis en vaardigheden van rekenvaardigheid, dan hoef je alleen de cursus Bedrijfscalculatie Uitbreiding te volgen om  voldoende voorbereid te zijn op het examen Basiskennis Calculatie.

  • Wil je examen Basiskennis Calculatie doen bij Examenbureau LSSO, klik dan hier voor de onderwerpen die je moet beheersen.
  • Wil je examen Basiskennis Calculatie (BKC) doen bij Nederlandse Associatie voor Examinering, klik dan op hun website welke onderwerpen je moet beheersen.

Geadviseerde studieduur

We raden je aan eerst cursus 1 en daarna cursus 2 te volgen, dit biedt de meeste kans op succes.

  • Cursus 1: 10 tot 12 weken. De studiebelasting is 10 tot 12 klokuren per week.
  • Cursus 2: 6 tot 8 weken. De studiebelasting is 10 tot 12 klokuren per week.

De totale opleiding kan dus in 16 tot 20 weken worden afgerond. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Examen / certificaten / diploma

Cursus 1 kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat.

Examen Basiskennis Calculatie kun je o.a. afleggen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en bij Examenbureau LSSO.

  • Examen Basiskennis Calculatie (BKC) bij de Associatie

Informatie over examens, data, kosten, aanmelding en vrijstellingen tref je aan op www.associatie.nl.

  • Examen Basiskennis Calculatie bij Examenbureau LSSO

Informatie over examens, data, kosten en aanmelding tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Kijk voor vrijstellingsmogelijkheden op de site van www.examenbureaulsso.nl.

Informatie

Graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. Je kunt een e-mail sturen naar info@lsso-opleidingen.nl.

Print pagina