Inhoud opleiding Projectassistent

De Kantooropleider | Inhoud opleiding Projectassistent

Vooropleiding

Een LSSO-vakdiploma, mbo, havo, vwo, of hbo, liefst met werkervaring.

Niveau

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met mbo+/hbo.

Programma

De opleiding Projectassistent bestaat uit de volgende 6 cursussen:

  1. Planning en organisatie (Kennisontwikkeling) »
  2. Projectaanpak en -rapportage (Kennisontwikkeling) »
  3. Werken aan zelfvertrouwen (Persoonlijke ontwikkeling) »
  4. Overtuigen en inspireren (Persoonlijke ontwikkeling) »
  5. Effectief vergaderen met Yabbu (Vaardigheden) »
  6. Procesbegeleiding met Trello (Vaardigheden) »

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Opleidingslocaties en startdata

Wij bieden deze opleiding in drie cursusplaatsen aan:

‘s-Hertogenbosch op donderdagen startdatum 26 september 2019
Amsterdam op vrijdagen startdatum 27 september 2019
Utrecht op zaterdagen startdatum 28 september 2019

Studieduur en studiebelasting

De studieduur is 20 weken. Je volgt 8 trainingsdagen van 09.30 – 16.30 uur. Klik hier voor een uitgebreid programma-overzicht.

De gemiddelde studiebelasting is, naast de trainingsdagen, ongeveer 8 uur per week.

Examen / certificaten / diploma

De opleiding Projectassistent bestaat uit 6 cursussen. Een cursus kan ook los worden gevolgd. Elke cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen. Dat wordt via Examenbureau LSSO afgenomen in Utrecht of in de cursusplaats.

Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat. Als je de totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, dan ontvang je het LSSO-academydiploma Projectassistent.

Wil je meer informatie over de examens (examengeld en aanmelding), dan kun je dat vinden op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Bij voldoende vooropleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de kennisonderdelen Planning en organisatie en Projectaanpak en -rapportage. Je krijgt hiervoor uitsluitend vrijstelling als je een officieel hbo-programma op het gebied van projectmanagement hebt gevolgd dat de exameneisen voor deze onderdelen van de opleiding Projectassistent voldoende dekt, en als je dat programma met voldoende resultaat hebt afgesloten.

Voor de cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden is geen vrijstelling mogelijk.

Een vrijstelling vraag je aan bij Examenbureau LSSO. De procedure en het aanvraagformulier vind je op www.examenbureaulsso.nl/vrijstellingen/.

Heb je vrijstelling(en) gekregen, dan wordt het lesgeld voor de cursus(sen) waarvoor je vrijstelling hebt ontvangen in mindering gebracht op de totale opleidingsprijs. De totale opleidingsprijs bestaat dan nog uit de losse inschrijvingsprijzen per cursus van de resterende cursussen.

Informatie

Graag meer informatie? Neem dan even contact met ons op!

Share
Print pagina