Inhoud training Werken aan zelfvertrouwen

In de training Werken aan zelfvertrouwen van LSSO Opleidingen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Analyse zelfvertrouwen

 • wat is de invloed van zelfvertrouwen op leven, werk en relaties
 • hoe schat je je eigen zelfvertrouwen in en wat zijn de manco’s
 • aspecten die het zelfvertrouwen negatief beïnvloeden
 • aspecten die het zelfvertrouwen positief beïnvloeden
 • analyse van je zelfvertrouwen en van positieve en negatieve aspecten

Inzicht in het ontstaan van zelfvertrouwen

 • wat is de invloed van sociale omgeving en arbeidsomgeving op het zelfvertrouwen
 • wat is de invloed van afhankelijkheid en vergelijking met anderen op je zelfvertrouwen
 • wat is de invloed van een ideaalbeeld op je zelfvertrouwen
 • producten van een te laag zelfvertrouwen, zoals verlegenheid, zelfkritiek en perfectionisme
 • jouw eigen sterke en zwakke punten

Creëren van zelfvertrouwen

 • wat is zelfacceptatie en hoe creëer je dat
 • de kracht van positief denken
 • eigenwaarde en zelfrespect
 • het loslaten van zelfkritiek en perfectionisme
 • het vertrouwen op eigen gevoel en intuïtie
 • het stellen en bereiken van doelen
 • inzicht in jouw waarde voor anderen

Persoonlijk ontwikkelingsplan

 • het beschrijven van jouw huidige zelfvertrouwen
 • het beschrijven van het door jou gewenste zelfvertrouwen
 • een stappenplan maken van het huidige naar het gewenste zelfvertrouwen

Het persoonlijk ontwikkelingsplan dient als basis voor het examengesprek (mondeling examen).

Share
Print pagina