Inhoud opleiding Medische Secretariaatskennis

LSSO Opleidingen | Inhoud opleiding Medische Secretariaatskennis

Vooropleiding

Voor de opleiding Medische Secretariaatskennis is geen specifieke vooropleiding vereist.

Niveau van de opleiding Medische Secretariaatskennis

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO, niveau 4.

Programma

De opleiding Medische Secretariaatskennis bestaat uit de volgende 3 cursussen:

  1. Medische Terminologie »
  2. Anatomie & Fysiologie »
  3. Pathologie »

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Geadviseerde studieduur

Circa 12 – 15 weken per cursus. De studiebelasting is dan 11 tot 13 klokuren per week.

Je kunt de totale opleiding Medische Secretariaatskennis in circa 36 tot 45 weken afronden. Natuurlijk mag je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd waarover je beschikt.

Geadviseerde studievolgorde

  1. Medische Terminologie
  2. Anatomie & Fysiologie
  3. Pathologie

Examen / certificaten / diploma

De opleiding Medische Secretariaatskennis bestaat uit 3 cursussen. Een cursus kan ook los worden gevolgd. Elke cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen. Dat wordt via de exameninstantie Examenbureau LSSO afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau.

Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat. Als je de totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, dan ontvang je het LSSO-diploma Medische Secretariaatskennis.
Wil je meer informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding), dan kun je dat vinden op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Heb je al een voldoende vooropleiding, dan kun je voor bepaalde cursussen een vrijstelling krijgen.

Een vrijstelling vraag je aan bij Examenbureau LSSO. De procedure en het aanvraagformulier vind je op www.examenbureaulsso.nl/vrijstellingen/.

Heb je vrijstelling(en) gekregen, dan wordt de prijs van de cursus(sen) waarvoor je vrijstelling hebt ontvangen in mindering gebracht op de totale opleidingsprijs.

Doorstroommogelijkheden

Beschik je nog niet over de basisvaardigheden van de medisch secretaresse, zoals tekstverwerken, typen en taalvaardigheid, dan kun je beter de opleiding Medisch Secretaresse 1 van LSSO Opleidingen gaan volgen. Bij deze opleiding kun je namelijk naast de medische cursussen ook de cursussen voor de algemene vaardigheden behalen.

Informatie

Graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. Je kunt een e-mail sturen naar info@lsso-opleidingen.nl.

Print pagina