Programma training Overtuigen en bezwaren weerleggen

De Kantooropleider | Inhoud van de training Overtuigen en bezwaren weerleggen

In de training Overtuigen en bezwaren weerleggen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Effectief omgaan met weerstanden
 • Omgaan met onverwachte situaties
 • Belemmerende denkpatronen doorbreken
 • Negatieve overtuigingen herkennen en benoemen
 • Hier-en-nu-interventies toepassen
 • Reflectievermogen stimuleren
 • Omgaan met argumenten en bezwaren
 • Bezwaren weerleggen
 • Feedback geven en confronteren
 • Jouw natuurlijke kracht behouden
 • Persoonlijke leervragen en opdrachten
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Je krijgt bij deze training ook toegang tot een uitgebreid oefenprogramma.
D.m.v. vragen test je of je de stof voldoende begrijpt en klaar bent voor een eventueel examen.

Print pagina