inhoud van de cursus Notuleren

De doelstelling van de cursus Notuleren niet slechts het maken van een verslag, maar ook voorbereiding en nazorg van de vergadering. Met andere woorden: ook o.a. agenda en convocatie spelen een belangrijke rol.

LSSO Opleidingen | Inhoud cursus Notuleren

Tijdens de cursus Notuleren worden de volgende onderwerpen behandeld:

De functie van de notulist(e)

 • voorwaarden voor het maken van goede notulen

Vergaderingen: begrippen, vormen en verloop

 • vergaderbegrippen
 • vergadervormen
 • het verloop van een vergadering

De voorbereiding van een vergadering

 • de convocatie
 • agendaoverleg
 • de agenda
 • de agendabijlagen
 • verdere voorbereidingen

Het maken van aantekeningen

 • de functies van de notulen
 • verslagvormen
 • tips bij het maken van je aantekeningen

Aantekeningen uitwerken

 • het model voor de notulen
 • archivering en verzending van de notulen
 • omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • tijdschema

Nederlandse taal

 • spelling
 • formulering en stijl

Iets over organisaties

 • ondernemingen
 • instellingen
 • diverse regelingen

Hoe leer je de lesstof van Notuleren?

Bekijk in het filmpje hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek!

 • je leest je digitale lesboek, daarin volg je de lessen via instructiefilms
 • dan leer je de lesstof, maakt de vragen en opdrachten (digitaal lesmateriaal) én controleer je de antwoorden
 • via onze blog stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt kun je GRATIS naar scholingsbijeenkomsten
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!)

In het filmpje is het lesboek Zakelijk Engels als voorbeeld gebruikt.

Print pagina