Inhoud van de cursus Tekstverwerken

Het tekstverwerkingspakket Word is enorm uitgebreid. Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft.

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Tekstverwerken

In de cursus Tekstverwerken (Word) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Werken met tekst in Word

 • algemene informatie
 • Windows
 • Word starten en afsluiten
 • werken met tekst
  • tekst inbrengen en bewerken
  • bestanden opslaan, openen, afsluiten en verwijderen
  • mappen maken en verwijderen
  • werken met meerdere documenten
  • symbolen, accenten
  • spellingscontrole
  • teksten selecteren, verwijderen, verplaatsen en kopiëren
  • printen en afdrukvoorbeelden
  • de help-functie

Tekst opmaken

 • vet, cursief, onderstrepen
 • lettertype en -grootte
 • stijlen (opmaakkenmerken)
 • teksteffecten
 • automatische opmaak

Tekst indelen

 • uitlijnen
 • woordafbreken en woorden tellen
 • tabinstellingen
 • alinea-inspringing
 • inspringen en alinea’s
 • nummering en opsommingstekens

Documenten opmaken

 • pagina-instellingen
 • marge-instellingen
 • kop- en voetteksten
 • kolommen

Sjablonen, lijnen en afbeeldingen

 • sjablonen
 • vormen invoegen
 • afbeeldingen invoegen en bewerken

Werken met tabellen

 • tabellen maken en bewerken
 • sorteren en rekenen met tabellen

Werken met mailingen, etiketten en enveloppen

Taalcorrecties

 • tekst zoeken en vervangen
 • spelling- en grammaticacontrole
 • autocorrectie

In deze cursus wordt gewerkt met Microsoft Word versie 2013. Als je de cursus Tekstverwerken volgt, werk je met bijbehorende oefenbestanden. In je lesboek wordt aangegeven waar je ze kunt downloaden.

Hoe werk je?

Tijdens de cursus Tekstverwerken werk je met een digitaal lesboek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van LSSO Opleidingen.

Bekijk in een gratis proefles van Tekstverwerken hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!).
Print pagina