Inhoud van de cursus Reflectieverslag

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Reflectieverslag

Wat leer je tijdens de cursus Reflectieverslag?

Je leert een reflectieverslag te produceren volgens het STARR-model. Stap voor stap begeleiden we je bij het schrijfproces, van onderwerpkeuze tot eindbeoordeling van het verslag. Na het schrijven van enkele paragrafen stuur je jouw werk naar ons en krijg je commentaar.

Waar moet het reflectieverslag aan voldoen?

Het verslag moet voldoen aan de eisen die op de website van Examenbureau LSSO worden omschreven. Een PDF van dit reflectieverslag stuur je voorafgaand aan je examen digitaal naar Examenbureau LSSO, waarna er een mondeling examen volgt, dat 20 à 30 minuten duurt. Bij dit examen vindt een gesprek plaats over je verslag en toetst het examenbureau je op je kennis van en affiniteit met het onderwerp.

Hoe komt het cijfer voor het reflectieverslag tot stand?

Het cijfer komt tot stand op grond van het mondeling examen. Het reflectieverslag wordt door het examenbureau beoordeeld op taalgebruik, vormgeving en inhoud, maar bepaalt niet de hoogte van het cijfer. Wel komt een matige of slechte kwaliteit van taalgebruik, vormgeving of inhoud tot uitdrukking in een lager mondeling cijfer.

Hoe werk je?

Tijdens de cursus reflectieverslag werk je met een digitaal lesboek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van LSSO Opleidingen.

Bekijk in een gratis proefles van de cursus Reflectieverslag hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

  • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
  • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
  • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
  • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!).
Share
Print pagina