Inhoud van de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Tijdens de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie van LSSO Opleidingen ben je bezig met spelling, grammatica, (schrijf)stijl en correspondentie. Hiermee worden veel oefeningen gedaan.

Nederlandse Bedrijfscorrespondentie gaat uit van een instroomniveau MBO-3 (niveau 2F). De lessen met het lesboek Nederlandse Bedrijfscorrespondentie brengen je op het hogere niveau 3F, te vergelijken met HAVO, VWO en MBO niveau 4 / 4+.

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Spelling

 • werkwoorden
 • soorten werkwoorden en hun vervoeging
 • spelling van werkwoorden van Engelse afkomst
 • tussenletter -n en -s
 • aaneenschrijven van woorden
 • spelling van ‘vreemde woorden’
 • lettergrepen en afbreken van woorden
 • meervouden
 • verkleinwoorden
 • het gebruik van hoofdletters
 • afkortingen
 • leestekens
 • lettertekens

Grammatica

 • woordbenoemen
 • lidwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • voornaamwoorden
 • het voorzetsel
 • het bijwoord
 • het voegwoord
 • het telwoord
 • het werkwoord
 • zinsontleden
 • zinsdelen

Schrijfstijl

 • zinsbouw
 • voornaamwoordelijke verwijzing
 • veel voorkomende stijlfouten
 • veel voorkomende grammaticale fouten
 • foutloosheid, duidelijkheid en stijl
 • schrijven vanuit de ontvanger
 • aantrekkelijk formuleren
 • een tekst schrijven

Correspondentie

 • de lay-out en opzet van een brief
 • productinformatie
 • bestellingen en leveringen
 • de uitnodiging
 • financiële perikelen
 • klachten
 • circulaire

Hoe werk je?

Je werkt tijdens de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie met een digitaal lesboek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van LSSO Opleidingen.

Bekijk in een gratis proefles van Nederlandse bedrijfscorrespondentie hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!)
Print pagina