inhoud van de cursus marketing

Bij de cursus Marketing van LSSO Opleidingen maak je kennis met de basisbegrippen binnen de marketing.

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Marketing

Hoe leer je de lesstof van Marketing?

Je werkt tijdens de cursus Marketing met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van LSSO Opleidingen.

Bekijk in een gratis proefles van Marketing hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!).

In de cursus Marketing worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Inleiding marketing

 • begrip marketing
 • marketingconcepten: productie-, product-, verkoop-, marketing- en maatschappelijk concept
 • marketingmix:
  • de 4 p’s: product, prijs, plaats, promotie
  • personeel, presentatie, fysieke distributie
 • omgevingsfactoren: intern (micro)/extern (meso en macro (destep)
 • marketingfuncties: marketing manager, productmanager, accountmanager

Marketing management

 • planning: lange, middellange en korte termijn
 • ondernemingsplan
 • missie, doelen (formulering: SMART)
 • core bussiness, afgeleide doelen
 • marketingplan
 • algemene strategieën (Porter)
 • groeistrategieën (Ansoff)

Afnemers

 • consumenten en industriële afnemers
 • consumentengedrag
 • besluitvormingsproces consument
 • koopsituaties
 • psychologische (Maslow), sociologische en economische factoren (koopkracht)
 • industriële afnemers: decision makers en koopgedrag

Marktonderzoek

 • begrip marktonderzoek, onderzoekbureaus
 • soorten marktonderzoek: desk- en fieldresearch – steekproef

Productbeleid

 • productonderdelen: fysiek, uitgebreid, totaal
 • productindelingen: naar duurzaamheid, gebruiker, koopgedrag en relatie met inkomen
 • assortiment: breed/smal, diep/ondiep, consistentie
 • trading up, trading down en kannibalisatie
 • merken en merkbescherming
 • productlevenscyclus: introductie, groei, volwassenheid, aftakeling
 • productmix: product, merk, kwaliteit, verpakking, service

Prijsbeleid en distributiebeleid

 • prijsbepalingsmethoden: kostprijs-, concurrentie- en afnemersgeoriënteerd
 • functie distributiekanaal en soorten distributiekanalen
 • push en pull strategie
 • (distributie)kanaalconflicten
 • distributie intensiteit: intensief, selectief, exclusief

Communicatie

 • communicatieproces
 • reclame
 • stappenplan en effectmeting
 • soorten reclame, reclamemedia en reclameregels
 • persoonlijke verkoop
 • verkoopformules: AIDA en VOCATIO
 • sellogram
 • sales promotions
 • public relations
 • persberichten en ABABA-formule
 • sponsoring

Diensten en direct marketing

 • dienstenmarketing
 • product/dienst continuüm
 • kenmerken van diensten
 • personeel: back- en front-office – service: pre-sales en after-sales
 • begrip direct marketing
 • vormen van direct marketing

Online marketing

 • geschiedenis
 • nieuwe marketingmix: het 4C model
 • de online marketingtrechter: bezoek – boeien – beslissen – bestellen – betalen – binden
 • ontwikkelingen
 • marketingcommunicatie
 • linkbuilding en e-mailmarketing
 • virals
 • games en affiliate
Print pagina