Inhoud cursus Management

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Management

Hoe werk je?

Je werkt tijdens de cursus Management met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van LSSO Opleidingen.

Bekijk in een gratis proefles van Management hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!).

In de cursus Management worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Organisatie en omgeving

 • wat is management?
 • organisatie, onderneming en bedrijf
 • de omgeving
 • wetgeving en rechtsvormen
 • sectoren
 • bedrijfskolom

Besturen en beslissen

 • primair proces, bestuursproces (managementproces) en procesbeheersing
 • strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • het besluitvormingsproces

Strategisch management

 • strategie: de hoofddoelstelling en afgeleide doelen
 • nevengeschikte doelstellingen
 • eisen aan de doelen
 • het formuleren van de strategie

Tactisch management: planning

 • wat is planning?
 • planningniveaus en -termijnen
 • planningsmethoden

Tactisch management: organiseren

 • arbeidsverdeling
 • eisen aan het taakontwerp
 • werkstructurering
 • horizontale en verticale taakverdeling
 • delegatie
 • spanwijdte en omspanningsvermogen

Tactisch management: organisatiestelsels

 • organisatiestructuur en organisatieschema’s
 • formele en informele organisatie

Operationeel management

 • leiderschapsstijlen en managementtechnieken
 • cultuur
 • motivatie
 • conflictmanagement
 • personeelsbeleid
 • einde van een arbeidsovereenkomst

Bedrijfsprocessen

 • kwaliteitsmanagement, verandermanagement en stressmanagement
 • financiën
 • marketingprocessen en logistieke processen
 • productiemethoden
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
Print pagina