TAALWEETJE | Who’s of whose

Hoe zat het nou ook alweer met Who’s of Whose?

Is het “Who’s hose is this?” of “Whose hose is this?”

Who’s is meestal een samentrekking van who is.

Who’s watching the telly?
Who’s that knocking at my door?
Who’s the best around?

Soms kan who’s een samentrekking van who has zijn.

Who’s been here before?

Who’s been watching that show?
Who’s already finished the book?

Whose is de Engelse variant van het Nederlandse wier/wiens. Het geeft dus ‘bezit’ aan.

There is no telling whose grades will be higher.
There are children whose parents spoil them.
Whose turn is it?

Soms verwijst whose niet naar een persoon maar naar een voorwerp. Laat je daar niet door in de war brengen!

The building, whose entrances were blocked, was full of people.
The computer, whose components were brand new, refused to start up.

Als je twijfelt kun je whose in een zin vervangen met he/his om te kijken wat beter past. Past his beter gebruik dan whose:

(Who/whose) book is this?

Wordt:

He book is this                  =             This book is he
His book is this                 =             This book is his

Je taalgevoel geeft nu waarschijnlijk aan dat de tweede optie de correcte is en dat klopt! Het correcte antwoord is dus:

Whose book is this?

Een andere makkelijke manier om te zien welke vorm je moet gebruiken is het uitschrijven van de samentrekking:

Who’s turn is it?               =             Who is turn is it

Je ziet dan al snel dat er een fout in de zin zit en dat whose dus gebruikt had moeten worden!

Whose turn is it?

 

 

Dit bericht delen via je social media? Dat kan natuurlijk door op de onderstaande knop(pen) te klikken!

Share