< Terug

Introductiekorting bij inschrijving voor de hele academy-opleiding | De Kantooropleider

*Schrijf je je NU in voor de hele opleiding, dan is de prijs € 2050,-.

Je bespaart maar liefst € 500,-.

De Kantooropleider | Opleiding Projectassistent

DE FUNCTIE PROJECTASSISTENT

De projectassistent is de kantoorondersteuner van de toekomst: zelfbewust, flexibel, zelfredzaam en proactief. Al lange tijd is er discussie over de toekomst van de functies in administratie en secretariaat.

De behoefte van het bedrijfsleven verlangt van jou een andere arbeidshouding. Niet meer wachten tot het werk naar jou toekomt, niet meer werken voor dezelfde persoon of afdeling, maar flexibel ten dienste staan van dan de ene afdeling en dan de andere. Het werk zien aankomen en daar proactief op inspelen.

Steeds meer bedrijven werken projectmatig. Dat betekent dat jij als kantoorondersteuner dan de ene, en daarna de andere projectgroep ondersteunt.

Omdat de projectassistent daarom uiterst flexibel, zelfbewust en proactief moet zijn, is dit de perfecte doorgroeimogelijkheid van administratie/secretariaat naar kantoorondersteuner van de toekomst. Want ook als jouw bedrijf niet projectmatig werkt, verwacht men van jou toch een steeds zelfstandiger werkhouding.

DE LESSEN VAN DE OPLEIDING PROJECTASSISTENT

De opleiding Projectassistent van De Kantooropleider leidt op tot een academydiploma van Examenbureau LSSO. Academy-examens richten zich op 3 aspecten: kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en excellente vaardigheden.

Met specialistische kennis, bovengemiddelde vaardigheden en een stevige persoonlijkheid ben jij voorbereid op de toekomst en is elke projectgroep, afdeling of directie blij met jou als ondersteuner.

De opleiding Projectassistent bestaat uit 6 cursussen:

  • 2 cursussen gericht op specifieke kennis voor jouw vakgebied;
  • 2 cursussen gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling;
  • 2 cursussen gericht op excellente vaardigheden op het terrein van nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

De Kantooropleider verzorgt de Academy-opleidingen NIET via de blended-learningmethode, maar in de vorm van trainingen. Je krijgt ook groepsopdrachten die thuis met behulp van digitale tools worden uitgevoerd. Leren door zelf toe te passen en te doen!

Share
Print pagina