Inhoud leerlijn Marktbenaderingstechnieken

De Kantooropleider | Inhoud leerlijn Marktbenaderingstechnieken

Vooropleiding

Voor de leerlijn Marktbenaderingstechnieken is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een opleidingsniveau van minimaal MBO 3 of voldoende werkervaring gewenst.

Niveau

Het niveau van de leerlijn Marktbenaderingstechnieken is te vergelijken met MBO, niveau 4+.

Opzet leerlijn Marktbenaderingstechnieken

Deze leerlijn bestaat de volgende 8 online leermodules, die ook als losse trainingen gevolgd kunnen worden:

Resultaat

De algemene resultaten zijn:

 • Je leert de afzetmarkt en (in)directe concurrenten in kaart te brengen.
 • Je leert je het SWOT-model effectief in te zetten.
 • Je weet hoe je de achtergronden van een marktonderzoek moet managen.
 • Je kunt effectief een marktanalyse opzetten.
 • Je kunt je onderzoeksresultaten analyseren.
 • Je weet hoe je de onderzoeksresultaten moet rapporteren en presenteren.
 • Je weet hoe je op basis van je onderzoeksresultaten aanbevelingen kunt voordragen.
 • Je leert hoe je op basis van de verkregen informatie een goed onderbouwd prijsbeleid kunt voeren.
 • Je weet hoe je gestructureerd commerciële vervolgacties kunt uitzetten, plannen en beheren.
 • Je weet hoe je jouw markt en doelgroepen op de meest effectieve manier kunt benaderen.
 • Je leert hoe je de behaalde commerciële resultaten kunt beheren, controleren en tijdige bijsturing kunt geven.

Programma van de leerlijn Marktbenaderingstechnieken

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Relatiegerichte commerciële vaardigheden
 • Begrippenkader van de marketing
 • Het marketingplanningsproces
 • Aansluiten van marktbehoeften- en wensen op de strategische ambitie
 • Producten- en dienstenonderzoek
 • Portfolio-analyse en de BCG-matrix
 • Marktaandeel- en marktgroeiberekening
 • Doelgroep(en) bepalen
 • Marktbenaderingsstrategie
 • Doelgroepenbenadering Kotler
 • SMART uitwerking van onderzoek en verkoopplanning
 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • De prijsformule
 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • Waardeperceptie door de klant: hoe kom je erachter?
 • Waar wordt waarde gecreëerd?
 • Waardecreatie door prijsdifferentiatie
 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • Prijsstrategieën
 • Opstellen van actieplannen en controle resultaatmeting en tijdige bijsturing

Totale studiebelasting

Duur leerlijn e-learning: 1212 minuten (ca. 20 klokuren)
Gemiddelde studiebelasting: ca. 70 klokuren

Online toegang

12 maanden, inclusief toegang tot oefenprogramma’s online leermodules.

Examen

Je kunt examen voor de leerlijn Marktbenaderingstechnieken doen bij Examenbureau LSSO. Dit is een onafhankelijk bureau, waardoor je een waardevol maatschappelijk erkend salesdiploma kunt behalen.

Vervolgstudies

Met het afronden van de leerlijn Marktbenaderingstechnieken heb je ook al een flink deel van andere leerlijnen achter de rug. Je kunt nu relatief snel een volgend diploma behalen. Dat zijn de diploma’s:

 • Accountmanagement
 • Basis verkoopvaardigheden
 • Beursverkoop en netwerken
 • Relatiebeheer
 • Telefonisch klantcontact
 • Telefonische acquisitie
 • Verkoop binnendienst
 • Verkoop buitendienst
 • Verkoopgesprekken

Kijk bij www.examenbureaulsso.nl welke aanvullende trainingen je nog moet volgen om één van de bovenstaande leerlijnen af te sluiten en behaal ook dát salesdiploma.

Informatie

Graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via nummer +31 (0)88 822 66 88 of mail naar info@lsso-opleidingen.nl.

 

Deze pagina delen via je social media? Dat kan natuurlijk door op de onderstaande knop(pen) te klikken!

Share
Print pagina